NGƯỜI MÀ TÔI NGƯỠNG MỘ

0
192
NGƯỜI MÀ TÔI NGƯỠNG MỘ
NGƯỜI MÀ TÔI NGƯỠNG MỘ

NGƯỜI MÀ TÔI NGƯỠNG MỘ

NGƯỜI MÀ TÔI NGƯỠNG MỘ
NGƯỜI MÀ TÔI NGƯỠNG MỘ

Cách đây hơn 1 năm về trước (5/2018) tôi được biết đến thầy qua một người Chị cùng bán hàng online. Sau khi tôi tìm hiểu và làm học viên kèm 1 năm của thầy.
Dưới sự kèm cặp của thầy Tôi tăng trưởng về kỹ năng bán hàng và đặc biệt là phòng cách sống.
6 điều mà Tôi ấn tượng về thầy
1. Thầy là người rất vui vẻ.
2. Luôn gia tăng giá trị cho các học viên.
3. Là người có phong cách sống yêu thương và giúp đỡ mọi người.
4. Là người luôn mang lại giá trị cho cộng đồng.
5. Là người luôn giúp đỡ Chị em phụ nữ.
6. Là người truyền cảm hứng
Nếu bạn đang KDOL thì bạn nên chọn thầy là người thầy kèm cặp bạn vì thầy luôn là người giúp đỡ bạn, kèm cặp bạn tăng trưởng về kiến thức và kỹ năng sống giúp bạn hoàn thiện hơn mỗi ngày.